wz

Měli jsme se bránit? A mohli jsme se ubránit?

Na konci září 1938 se rozhodovalo o osudu mladého Československa a i celé Evropy. Československo bylo téměř obklíčeno nepřáteli. Na snaze Hitlera získat naše pohraniční oblasti se chtělo přiživit Maďarsko i Polsko. Když se k nám v Mnichově náš spojenec (Francie) otočil zády, rozhodla čs. vláda, že nemá cenu riskovat podle tehdejších odhadů miliony životů v předem prohrané válce.

Na těchto stránkách nechci vůbec odpovídat na dvě otázky obsažené v nadpisu. Na tu první si může odpovědět každý sám. Na tu druhou nikdo stoprocentní odpověď znát nemůže. Chtěl bych jen vytvořit obraz dané doby a pokusit se popsat rozložení sil na obou stranách fronty ve válce, která nevypukla.


Kontakt: info@csr1938.wz.cz
created by Ramon - 2008